Chính sách bán hàng

I - PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN (Giá trị đất)ĐỢTGIÁ TRỊTHỜI HẠN1  20% giá trị hợp đồng  Khi ký hợp đồng2  20% Giá trị hợp đồng  Sau 60 ngày kể từ Đợt 13  20% Giá trị hợp đồng ...